Gus Nadir

Mengkaji ISLAM Kontekstual bersama

Gus Nadir

Islam Enjoy Logo
Sufi

Rumi dan Taman Bunga: Bekal untuk Mudik

Selain ayat yang tertulis di dalam kitab suci, ayat Allah juga terbentang di alam semesta. Inilah ayat kauniyah. Bagaimana Maulana Jalaluddin Rumi mengajari muridnya akan lukisan ayat ilahi dalam semesta? Apa bekal yang bisa kita ambil untuk perjalanan mudik kita dari tamsil yang disampaikan Rumi?

Simak yuk selengkapnya tulisan saya ini.

Nadirsyah Hosen

Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School. Juga Pengasuh PonPes Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin, Caringin Bogor pimpinan DR KH M Luqman Hakim.