Tarikh

  1. Tarikh
Dalam Tafsir al-Qurtubi (1/79) diceritakan satu peristiwa yang terjadi di masa Khilafah Abbasiyah. Kisah pertama, berdasarkan penuturan dari Abu Jafar ath-Thayalisi, bahwa di pasar dan masjid banyak yang menceritakan hadits palsu lengkap dengan sanadnya. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma’in shalat di masjid dan kemudian mendengar ada yang membacakan riwayat hadits: “Mengabarkan kepadaku […]
  1. Tarikh
Ini kisah seorang ulama besar bernama Ahmad Ibn Nashr al-Khuza’i yang mengalami nasib tragis di tangan Khalifah al-Watsiq, sebagaimana dikisahkan oleh Ibn Katsir dalam al-Bidayah wan Nihayah (juz 10, hal 334-336) Pangkal persoalannya adalah Khalifah al-Watsiq meneruskan mihnah (ujian keimanan) yg dilakukan dua khalifah sebelumnya (al-Ma’mun dan al-Mu’tashim). Mereka yang berbeda paham dengan Khalifah akan […]
  1. Tarikh
Ibn al-Jawzi tidak melewatkan kesempatan untuk mengkritik berbagai pihak dalam kitabnya Shaydul Khathir. Dalam beberapa bagian beliau mengkritik Imam al-Ghazali dalam persoalan ilmu kalam. Di bawah ini saya contohkan bagaimana kritik Ibn al-Jawzi terhadap Imam al-Ghazali soal sejarah. Awalnya Ibn al-Jawzi dalam halaman 451 membangun narasi bahwa ahli fiqh itu harus juga meluaskan wawasan keilmuannya […]
  1. Tarikh
Sebagai pecinta ilmu tentu saja Khalifah al-Makmun (786-833 M), Khalifah ke-7 Abbasiyah, dipuji para ilmuwan. Namun al-Makmun pada saat yang sama hendak menegakkan otoritas keagamaan yang dimiliki khalifah. Sebagai seorang rasionalis, dia cenderung pada pemikiran Mu’tazilah. Dan al-Makmun tidak bisa menahan godaan untuk memaksa para ulama tradisional agar memiliki paham yang sama dengannya. Maka muncullah […]
  1. Tarikh
Bagaimana kita hendak menjelaskan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Saw? Kita punya banyak cara melakukannya lewat berbagai perspektif. Ada perspektif Hadits, dimana sanadnya harus dijelaskan oleh ahli Hadits dan terkadang ada perbedaan pandangan akan status kesahihannya. Ada cara pandang sejarawan yang mengumpulkan kisah memakai sanad. Namun bukan saja sanadnya tidak sampai ke Rasul, tapi juga sulit […]
  1. Tarikh
Lelaki itu berusia sekitar 58 tahun. Pada hari kesepuluh bulan Muharram, di tahun 61 H, selepas menunaikan shalat subuh, dia bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Pria itu menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mulailah dia berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati: قال:أما بعد، فانسبوني فانظروا من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فانظروا، […]
  1. Tarikh
Ketika khalifah pertama Umayyah, Mu’awiyah, berkuasa, beliau mengangkat pejabat sesiapa yang dikehendakinya, tanpa melalui proses seleksi yang ketat sesuai kapasitas pejabat tersebut. Kitab Tarikh at-Thabari melaporkan ketika Sayyidina Hasan meninggalkan Kufah dan kembali ke Madinah sebagai rakyat biasa, Mu’awiyah mengangkat Abdullah putra Amru bin ‘Ash sebagai Gubernur Kufah. Al-Mughirah bin Syu’bah datang dan berkata kepada […]

Login


Khazanah GNH

Komunitas Santri Gus Nadirsyah Hosen

Global Nalar Hakekat
Kompleksitas persoalan kehidupan di abad modern ini meniscayakan terbentuknya sebuah komunitas, dimana anggota dari berbagai latarbelakang agama dan budaya, bisa saling belajar layaknya para santri, di sebuah rumah virtual bersama: Khazanah GNH

Khazanah GNH
Komunitas santri yang berwawasan global, mengindentifikasi beragam persoalan dan isu-isu aktual, dengan mengembangkan nalar yang sehat, bukan atas dasar keberpihakan politik sesaat, tapi melalui diskusi (kajian dan ngaji) akan hakikat kemanusiaan dan kehidupan. Dengan cara ini peradaban manusia yang tercabik-cabik dirajut kembali dengan keluhuran budi dan qalbu guna menebar rahmat dan kasih sayang pada semesta.”

Sudah terdaftar?