Gus Nadir

Mengkaji ISLAM Kontekstual bersama

Gus Nadir

Islam Enjoy Logo
Akhlak

Lima Panduan

1) panduan pertama untuk menghadapi mereka yang melecehkan ayat Allah

https://nadirhosen.net/…/apa-sikap-kita-terhadap-mereka-yang…

2) panduan kedua untuk membela ayat Allah dengan akhlak yang mulia

https://nadirhosen.net/…/membela-al-quran-dengan-akhlak-mulia

3) panduan ketiga untuk tidak memaki sesembahan agama lain

https://nadirhosen.net/…/perintah-ilahi-jangan-memaki-sesemb…

4) panduan keempat untuk tetap berlaku adil meski terhadap mereka yang kita benci

https://nadirhosen.net/…/benci-tapi-tetap-berlaku-adil-pesan…

5) panduan kelima untuk menolak kejahatan dengan kebaikan

https://nadirhosen.net/…/268-menolak-kejahatan-dengan-cara-y…

Itulah lima panduan dari al-Qur’an dan Nabi Muhammad sebagai bekal kita menjaga kerukunan sosial dan perdamaian dunia. Bismillah 🙏

Tabik,

Nadirsyah Hosen
Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School

Nadirsyah Hosen

Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School. Juga Pengasuh PonPes Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin, Caringin Bogor pimpinan DR KH M Luqman Hakim.