Gus Nadir

Mengkaji ISLAM Kontekstual bersama

Gus Nadir

Islam Enjoy Logo
Vlog

Berdialog dengan Al-Quran

Taushiyah Nadirsyah Hosen pada acara Tadarus dan Tadabur al-Quran bersama Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) 9 Mei 2020 Malam Nuzulul Quran

Nadirsyah Hosen

Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School. Juga Pengasuh PonPes Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin, Caringin Bogor pimpinan DR KH M Luqman Hakim.