Gus Nadir

Mengkaji ISLAM Kontekstual bersama

Gus Nadir

Islam Enjoy Logo
Berita

Al-Mu’tashim Billah: Khalifah Yang Mengangkat Kristen Sebagai Menteri

Al-Mu’tashim Billah: Khalifah yang Mengangkat Kristen sebagai Menteri –

Ini lanjutan ngaji sejarah politik Islam. Kini sampai pada kisah khalifah kedelapan dinasti Abbasiyah, khalifah al-mu’tashim billah. Simak yuk 🙏

Tabik,

Nadirsyah Hosen

Nadirsyah Hosen

Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School. Juga Pengasuh PonPes Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin, Caringin Bogor pimpinan DR KH M Luqman Hakim.