Gus Nadir

Mengkaji ISLAM Kontekstual bersama

Gus Nadir

Islam Enjoy Logo
Hikmah

Sabiliy

Sabiliy

Pujian adalah batu ujian
Kegaiban itu menyingkap aib
Penghambaan syarat penerimaan
Hanya yang teruji bergabung dengan
Yang Terpuji

Nadirsyah Hosen
30 Jan 2017

Nadirsyah Hosen

Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School. Juga Pengasuh PonPes Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin, Caringin Bogor pimpinan DR KH M Luqman Hakim.