Gus Nadir

Mengkaji ISLAM Kontekstual bersama

Gus Nadir

Islam Enjoy Logo
Hikmah

Prosa (1)

Kita tidak tahu Allah menurunkan rahmatNya lewat pintu
yang mana. Meski satu pintu telah tertutup, teruslah
mengetuk pintuNya dengan air mata doa dan peluh ikhtiar.

Salam hangat, 
(Nadirsyah Hosen)

Nadirsyah Hosen

Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School. Juga Pengasuh PonPes Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin, Caringin Bogor pimpinan DR KH M Luqman Hakim.