Gus Nadir

Mengkaji ISLAM Kontekstual bersama

Gus Nadir

Islam Enjoy Logo
Hikmah

Kecuali

Asyhadu anla ilaha illaAllah
Tiada Tuhan kecuali Allah
Wahai Yang Maha Kecuali
Meski menggunung dosa-dosaku
Kecualikan aku
Masukkan aku
Ke dalam surgaMu

(Sutardji Calzoum Bachri)

Nadirsyah Hosen

Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School. Juga Pengasuh PonPes Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin, Caringin Bogor pimpinan DR KH M Luqman Hakim.