Gus Nadir

Mengkaji ISLAM Kontekstual bersama

Gus Nadir

Islam Enjoy Logo
Audio Ceramah

Tafsir Surat Al-Ahzab (Hurmat Maulidur Rasul)

Pengajian Tafsir dan Khataman bulanan Melbourne 17 Desember 2016 ini sengaja tidak meneruskan kajian tafsir surat Maryam, tetapi membahas tafsir surat Al-Ahzab dalam rangka hurmat Maulidur Rasul SAW.

Nadirsyah Hosen

Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School. Juga Pengasuh PonPes Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin, Caringin Bogor pimpinan DR KH M Luqman Hakim.