Gus Nadir

Mengkaji ISLAM Kontekstual bersama

Gus Nadir

Islam Enjoy Logo
Berita

Khalifah Al-Muthi’ Lillah: Menguatnya Syi’ah Di Kekhilafahan Sunni

Simak yuk lanjutan ngaji sejarah politik Islam.

Pada masa Khalifah al-Muthi’ akhirnya Hajar Aswad kembali ke Ka’bah setelah 22 tahun dicuri. Tapi Khalifah Abbasiyah masih dlm kontrol Bani Buwaihi yg bermazhab Syi’ah. Kelaparan merajalela, ekonomi memburuk. Semakin seru kisah lanjutan ini.

Selengkapnya baca di https://geotimes.co.id/kolom/politik/khalifah-al-muthi-lillah-menguatnya-syiah-di-kekhilafahan-sunni/

Tabik,

Nadirsyah Hosen

Nadirsyah Hosen

Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School. Juga Pengasuh PonPes Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin, Caringin Bogor pimpinan DR KH M Luqman Hakim.