You are here:

Khalifah Al-Muthi’ Lillah: Menguatnya Syi’ah Di Kekhilafahan Sunni

kabah

Simak yuk lanjutan ngaji sejarah politik Islam.

Pada masa Khalifah al-Muthi’ akhirnya Hajar Aswad kembali ke Ka’bah setelah 22 tahun dicuri. Tapi Khalifah Abbasiyah masih dlm kontrol Bani Buwaihi yg bermazhab Syi’ah. Kelaparan merajalela, ekonomi memburuk. Semakin seru kisah lanjutan ini.

Selengkapnya baca di https://geotimes.co.id/kolom/politik/khalifah-al-muthi-lillah-menguatnya-syiah-di-kekhilafahan-sunni/

Tabik,

Nadirsyah Hosen