Khalifah Musa: Perselisihan Tragis Anak dan Ibu

Khalifah Al-Mahdi memiliki istri yang bernama Khayzuran. Sebenarnya istrinya ini seorang mantan budak. Sewaktu masih remaja dia diculik orang badui dan dijual di pasar budak. Al-Mahdi tertarik membeli budak cantik ini. Setelah Al-Mahdi menjadi khalifah, Khayzuran berhasil merayu Al-Mahdi untuk memerdekakannya, menikahinya, dan menjadikannya permaisuri, menggeser kedudukan permaisuri sebelumnya. Dari rahim Khayzuran lahir khalifah keempat … Continue reading Khalifah Musa: Perselisihan Tragis Anak dan Ibu